Sadašnjost

Digitalna poljoprivreda

Od papira do tačnih i detaljnih poljoprivrednih karata

Lokalizacija

GPS lociranje

Korišćenjem neobrađenih podataka počinje mapiranje parcela. Određivanje poljoprivrednih površina na osnovu satelitskih snimaka olakšava prezentaciju podataka.

Izmeštena jedinica

Daljinsko upravljanje

Teritorije i objekti postaju dostupni kojima inače pristup tradicionalnim metodama je neizvodljiv ili preskup.

Rezultati

Digitalizovane parcele, povećan profit

Podaci mape koje se mogu tumačiti i analizirati po kvadratnim metrima. Konačni proizvod koji daje povećanu dobit.

Delatnosti

Multispektralna analiza

Sistem sa više kamera omogućava pregled područja koja su nevidljiva golim okom. Podaci prikupljeni sa takvih domena mogu se koristiti:
  • Da bi se utvrdila faza sazrevanja useva
  • Da bi se odredio indeks zelene mase
  • Za lokalizaciju štetnih biljaka
  • Za procenu štete od divljači.


Zaštita bilja

Pored zaštite bilja vučenom ili samohodnom opremom, primena aktivnih supstanci može se vršiti i iz bespilotnih jedinica. Radovi izvedeni na ovaj način:
  • Mogućnost 90 % manja potrošnja vode
  • U nekim situacijama željeni efekat se može postići koncentracijom od 60-70 % obične koncentracije 
  • Tretmani pokrivaju veći procenat biljaka
  • Smanjenje oštećenja gazećeg sloja na 0%

Aplikacija tečnih đubriva

Pod ranije pomenutim uslovima, primena tečnih đubriva može povećati prinos.

Zakazivanje termina / Pitanja

Ovde možete postaviti pitanja o rezervaciji letova i kontaktiranju naših službi ili nas kontaktirajte telefonom ili e-poštom:
Ime E-mail Poruka Slanje

Kontakt

ARPAD PLETIKOSIĆ PR USLUŽNE DELATNOSTI U GAJENJU USEVA I ZASADA DRONTEH OROM
PIB: 112175266
Mat.Br.: 65926202

Aranj Janoša 48, Orom, 24207

+381 (0) 63 7892030

info@dronteh.rs